Pondělí, 29 května, 2023
DomůBydleníNa co myslet, před samotnou demolicí budovy

Na co myslet, před samotnou demolicí budovy

Proces rozšiřování nebo výstavby nového objektu často vyžaduje odstranění starého objektu, anebo zbourání určité část stávajícího objektu. Demolice budov vyžaduje rozsáhlé plánování a realizaci v dostatečném předstihu. Co je potřeba vědět?

Získání demoličního povolení

Většina obcí vyžaduje povolení k demolici v souladu s místními předpisy. V některých lokalitách platí vyhlášky o hluku, kde se stanoví přijatelná provozní doba pro provádění bouracích prací. Mohou být také stanoveny trasy výstavby pro těžkou techniku, aby se minimalizovalo zdržení dopravy nebo snížilo poškození vozovek.

Jednou z otázek, které mohou komplikovat povolovací proces, je, pokud je vaše stavební lokalita v historické oblasti. V závislosti na jejím historickém významu a případných požadovaných úpravách se může povolovací proces značně protáhnout.

Zhodnocení stavu budovy

Před zahájením bouracích prací je třeba provést důkladné zhodnocení místa a prozkoumat stávající konstrukce.

Vezměme si zdánlivě jednoduchý scénář demolice malého domu. Záznamy by mohly ukázat, že dům byl postaven na desce, avšak podrobný průzkum místa by mohl odhalit přístup přes malou komoru do dosud neznámého půdního prostoru. Tento typ scénáře není neobvyklý. Bez důkladné prohlídky by se taková konstrukce snadno zřítila, což by mohlo mít tragické následky pro obsluhu těžké techniky a pracovníků.

Zajištění bezpečnosti

Zajištění bezpečnosti je pro úspěch vašeho projektu klíčový. Před demolicí budovy musíte zajistit zábrany a značení. Možná bude také muset spolupracovat s obcí na změně trasy nebo zablokování dotčených ulic nebo chodníků.

Pokud dojde k částečné demolici budovy, a jedná se o komerční prostory, bude třeba zajistit fyzické zábrany, aby prach a suť nepronikly do prostor, kde se zdržují zaměstnanci a návštěvníci. Zachování provozu během výstavby může být náročné, ale je to možné při správném plánování a ochranných opatřeních.

Další články autora
- Reklama -PR článek

Nejnovější články