Pondělí, 29 května, 2023
DomůRady a TipySkupina VELUX a Světový fond na ochranu přírody (WWF) společně spustily jedinečný...

Skupina VELUX a Světový fond na ochranu přírody (WWF) společně spustily jedinečný projekt ochrany lesů

Světový fond na ochranu přírody a skupina VELUX oznámily oficiální zahájení projektu inovativní obnovy lesa, který bude největším přispěním Ugandy k plnění jejích vnitrostátně stanovených příspěvků. Projekt zahrnuje přibližně 34 000 hektarů půdy a očekává se, že ušetří kolem jednoho milionu tun CO2. Veškeré snížení nebo potlačení emisí uhlíku, které se na základě projektu financovaného skupinou VELUX podaří, bude přispěním ugandské vládě a pomůže dosáhnout podmíněných vnitrostátně stanovených příspěvků.

Projekt přirozené obnovy lesů pro zvýšenou schopnost ukládat uhlík (FRECAR) se odehrává v ugandské lokalitě Albertinského riftu, což je oblast s výjimečnou faunou a mírným rostlinným endemismem, která se rozkládá na území pěti států. Projekt s cílem obnovy lesů je prvním z pěti obdobných projektů, které jsou součástí 21letého partnerství mezi Světovým fondem na ochranu přírody a skupinou VELUX uzavřeného v roce 2020.

Oficiální zahájení ugandského projektu přirozené obnovy lesů se kvůli přetrvávajícímu lockdownu v Ugandě uskutečnilo formou videokonference. Úspěšné konference se zúčastnili představitelé řady zainteresovaných stran včetně ugandské lesní správy, místních komunit, konzultantů z oblasti uhlíkové problematiky, zástupců Face the Future i dánské a ugandské pobočky Světového fondu na ochranu přírody.

Projekt, který vede ugandský Světový fond na ochranu přírody ve spolupráci s ugandskou Státní lesní správou, se zaměří na obnovu krajiny v oblasti Murchison-Semuliki (centrální lesní rezervace Kagombe a Bugoma) v Albertinském riftu. Jde o lokalitu, která má bohatou biodiverzitu. V tropických vlhkých lesích tohoto regionu se nachází na 6 568 druhů rostlin a 1 833 druhů suchozemských obratlovců. V oblasti Murchison-Semuliki však jen za posledních dvacet let došlo k úbytku lesních ploch o 66 %, což je jedna z největších měr odlesňování v Ugandě. I když je v této oblasti soustředěna většina ugandského chráněného území, tlak na zemědělské využívání půdy, nelegální těžba dřeva a lidské osídlení vedly ke značnému omezení plochy lesů. Jen samotné neudržitelné zemědělství vedlo v regionu Kagombe ke snížení rozlohy lesů o 88 % a v Bugomě o více než polovinu.

David Duli, ředitel Světového fondu na ochranu přírody v Ugandě, uvedl: „Dvacetileté období, po které bude projekt přirozené obnovy lesů pro zvýšenou schopnost ukládat uhlík trvat, je pro přirozenou obnovu lesů naprosto ideální. Řeší současně otázky biodiverzity, klimatu a obživy a bude realizován v regionu, který se potýká s nejhoršími ztrátami lesů za posledních dvacet let.“

David Briggs, výkonný ředitel skupiny VELUX poznamenal: „Jsem velice potěšen, že se našemu partnerovi pro obnovu lesů Světovému fondu na ochranu přírody podařilo získat souhlas. Nyní mohou plánované aktivity v Ugandě pokročit kupředu a pomoci zvrátit úbytek lesních porostů. Jedná se o první důležitý krok k naplnění našich cílů ohledně zachycování uhlíku. Projekt FRECAR je součástí našeho širšího 21letého partnerství se Světovým fondem na ochranu přírody, v jehož rámci budeme zachycovat CO2, který jsme v minulosti vytvořili. To nám umožní stát se celoživotně uhlíkově neutrální a překročit náš firemní cíl dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality a snížení emisí v hodnotovém řetězci.“

K oficiálnímu schválení a spuštění projektu FRECAR Tom Okello, výkonný ředitel ugandské Státní lesní správy, uvedl, že je z projektu nadšený, protože se podaří v dané oblasti zvrátit úbytek lesních porostů. Ve skutečnosti více než 60 % lesů bylo v této oblasti vykáceno mezi lety 2005 a 2015.

Po formálním zahajovacím setkání a odborných technických schůzkách, které se konaly v červenci, se očekává, že výsadba stromů začne na podzim roku 2021. Proces vyhodnocování množství uhlíku, které má ugandský lesní projekt vykázat, by měl být dokončený v první polovině roku 2022.

Velkolepý projekt obnovy a ochrany přírody FRECAR bude sloužit jako základní kámen ugandské Vize 2040 a Národního plánu rozvoje. Vzhledem k tomu, že se zaměřuje na ochranu lesních koridorů, bude hrát významnou roli při podpoře úsilí ugandské vlády o návrat přírodních krajinných celků na úroveň roku 1990.

Projekt FRECAR se bude realizovat v průběhu příštích 20 letech a v současné době je ve fázi zavádění. Budoucí fáze projektu budou zahrnovat plán na výsadbu stromů, který usnadní přirozenou obnovu lesů. Projekt bude realizován souběžně s přístupy REDD – zaměřenými na řešení příčin odlesňování a znehodnocování stávajících přirozených lesů. A to v úzké spolupráci s místními komunitami a dalšími zainteresovanými stranami v krajině. Světový fond na ochranu přírody v Ugandě bude oblast Kagombe-Bugoma deset let monitorovat. Zaměří se především na zjištění dopadů projektu na uhlík, biodiverzitu, komunity a jednotlivé domácnosti žijící v oblasti.

Partnerství Světového fondu na ochranu přírody a skupina VELUX – společně usilujeme o zachycení historických emisí CO2 společnosti VELUX.

Mezinárodní Světový fond na ochranu přírody a skupina VELUX zahájily jednu z nejambicióznějších podnikových akcí na ochranu klimatu a přírody a přijaly odpovědnost za své minulé i budoucí uhlíkové emise. Tento závazek je součástí historického 21letého globálního partnerství mezi mezinárodním Světovým fondem na ochranu přírody a skupinou VELUX a významně přispěje ke splnění cíle společnosti stát se do roku 2041 celoživotně uhlíkově neutrální.

Skupina VELUX se připojila k Iniciativě pro vědecky podložené cíle a zavázala se dosáhnout nejambicióznějšího cíle nárůstu o maximálně 1,5 °C dle Pařížské dohody, a stát se tak do roku 2030 uhlíkově neutrální společností a snížit ve svém hodnotovém řetězci CO2 na polovinu. Tento závazek zahladit svoji historickou uhlíkovou stopu – 5,6 milionu tun CO2, včetně 25% rezervy (kategorie 1 a 2), vytvořených od založení v roce 1941 – splní skupina VELUX pomocí pěti projektů na ochranu lesů, které připravil a řídí Světový fond na ochranu přírody. V rámci tohoto dlouhodobého partnerství budou Světový fond na ochranu přírody a skupina VELUX usilovat o výsledky v oblasti ochrany přírody na základě našeho společného zájmu o ochranu a obnovu lesů po celém světě.

Více informací o celoživotní uhlíkové neutralitě a projektech na ochranu lesů, které jsou základem partnerství se Světovým fondem na ochranu přírody, najdete na Velux | WWF (panda.org).

Další články autora
- Reklama -PR článek

Nejnovější články